Papírovou fakturu je možné podle platné legislativy plně nahradit elektronickou formou, která má předepsané náležitosti. HELIOS Orange podporuje odesílání a načítání faktur ve formátu ISDOC. Je to formát elektronické fakturace v ČR, na kterém se v roce 2009 dohodli výrobci ekonomických software a který respektuje všechny podmínky dané zákonem. V praxi to znamená, že ISDOC faktury si mezi sebou mohou posílat firmy v ČR bez ohledu na to, jaký účetní program používají. Ke komunikaci je třeba kvalifikovaný elektronický podpis.

A jak na elektronickou ISDOC fakturaci v HELIOS Orange?

http://www.helios.eu/produkty/helios-orange/novinky/elektronicka-fakturace/