S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Máte stále ještě nejasnosti ohledně kontrolního hlášení? Doporučujeme Vám navštívit přímo webové stránky Finanční správy. Najdete zde pokyny,doporučený postup pro většinu plátců DPH, vzorový formulář, video s ukázkou vyplnění kontrolního hlášení a další informace a podklady, které Vám pomůžou se zorientovat v problematice kontrolního hlášení.

Více na : http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

Dokumenty ke stažení