Od příštího roku musí podnikatelé počítat s novinkou v podobě kontrolního hlášení. Povinnost podat nový formulář se však netýká všech plátců DPH. Kdo kontrolní hlášení bude podávat a kdo může zůstat v klidu? Co všechno se uvádí do kontrolního hlášení? Jak podat kontrolní hlášení a jakou pokutu musí zaplatit  plátce pokud nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě?

 

To vše na....

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

Zavedení Kontrolního hlášení do HELIOS Orange bude probíhat ve třech hlavních etapách a tomu odpovídajících verzích.

http://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kontroln%C3%AD_hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_DPH_CZ_2016_-_Poradna_(CZ)

http:///forum.helios.eu/orange/doc/cs/Kontroln%C3%AD_hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_DPH_(CZ)_-_1.%C4%8D%C3%A1st