V důsledku kontinuálního rozvoje produktů HELIOS Orange a rovněž průběžného vývoje softwarových produktů třetích stran je pro bezproblémový provoz HELIOS Orange zapotřebí aktualizovat parametry používaného technického vybavení a softwarového prostředí. V této souvislosti prosím věnujte pozornost oběma zde uvedeným oddílům – jak Technologickým nárokům, tak Důležitým změnám.

 

V tomto oddíle naleznete informace o termínech ukončení podpory softwarových produktů společnosti Microsoft (tj. sloupec „Ukončení hlavní podpory Microsoft“), termínech, ve kterých toto zohledňuje naše společnost (tj. sloupec „Ukončení Asseco Solutions“) a v neposlední řadě informace o vlivu této skutečnosti na produkt HELIOS Orange.

 

Jelikož po termínu ukončení hlavní podpory ze strany Microsoftu již Microsoft u daného produktu negarantuje kompatibilitu s produkty třetích stran (již se nejedná o tzv. Podporované prostředí), nezbývá nám než HELIOS Orange dále rozvíjet (vyvíjet další update a upgrade) pouze v Podporovaném prostředí. To jinými slovy znamená, že nové verze APV HELIOS vydané po ukončení podpory ze strany Microsoftu, resp. po ukončení podpory ze strany Asseco Solutions, jsou vyvinuty k provozování výhradně v Podporovaném prostředí.

Dovolujeme si upozornit, že pokud budete HELIOS Orange provozovat v nepodporovaném prostředí a současně si stáhnete novou verzi HELIOS Orange vydanou po příslušném datu ukončení podpory ze strany Asseco Solutions, přestává být naše společnost odpovědná za případné vady takovéhoto HELIOS Orange. Všem svým zákazníkům proto doporučujeme, aby vždy nejpozději k níže uvedenému datu ukončení podpory Asseco Solutions přešli na aktuální software podporovaný společností Microsoft.

 

MS SQL Ukončení hlavní podpory Microsoft Ukončení Asseco Solutions
   Microsoft SQL Server 2008 a 2008 R2 8.7.2014 30.9.2016
   Microsoft SQL Server 2012 11.7.2017 11.7.2017
   Microsoft SQL Server 2014 9.7.2019 9.7.2019

 

Windows Servers Ukončení hlavní podpory Microsoft Ukončení Asseco Solutions
   Microsoft Windows Server 2003 a 2003 R2 13.7.2010 15.7.2015
   Windows Server 2008 a 2008 R2 13.1.2015 30.9.2016
   Windows Server 2012 a 2012 R2 9.1.2018 9.1.2018

 

Windows Desktops Ukončení hlavní podpory Microsoft Ukončení Asseco Solutions
   Windows XP 14.4.2009 15.7.2015
   Windows Vista 10.4.2012 30.9.2016
   Windows 7 13.1.2015 30.9.2017
   Windows 8 9.1.2018 9.1.2018
   Windows 8.1 9.1.2018 9.1.2018
   Windows 8.1 Embeded 9.1.2018 9.1.2018
   Windows 10 13.10.2020 13.10.2020

 

MS Office Ukončení hlavní podpory Microsoft Ukončení Asseco Solutions
   Microsoft Office 2007 10.9.2012 30.9.2016
   Microsoft Office 2010 13.10.2015 30.9.2016
   Microsoft Office 2013 4.10.2018 4.10.2018

Pro oficiální informace společnosti Microsoft o poskytování podpory k produktům navštivte stránky Microsoftu zde.