Ukončení podpory Windows XP a Windows Server 2003

jak jsme Vás již dříve informovali, od 15. 7. 2015 není provoz informačního systému HELIOS Orange podporován na operačním systému Windows XP a Windows Server 2003.

V souvislosti s chystanými změnami v roce 2016 a přechodem na nové technologie Vás upozorňujeme, že od 20. 2. 2016 nebude možné spustit IS HELIOS Orange na stanicích a serverech, kde je provozován OS Windows XP a Windows Server 2003.

Termíny ukončení podpory jednotlivých verzí produktů třetích stran naleznete na webových stránkách v sekci Důležité změny.

http://www.helios.eu/produkty/helios-orange/novinky/ukonceni-podpory-windows-xp-windows-server-2003/?utm_source=aktivni-plocha&utm_medium=mail&utm_campaign=Ukon%C4%8Den%C3%AD+podpory+Windows+XP+a+Windows+Server+2003&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Fprodukty%2Fhelios-orange%2F%3Futm_source%3Dnews