Jako každoročně dochází v těchto dnech ke změně šifrovacího certifikátu celní správy. 

Proto je nezbytné provést v termínu stanoveném celní správou změnu šifrovacího certifikátu, čímž předejdete možným problémům při elektronickém odesílání celních deklarací ICS, NCP, SD, NCTS, ECS-vývoz a EMCS.

Plán přechodu

  • Od pátku 15.4.2016 od 10:00 budou zprávy směřující od Celní správy směrem k deklarantské veřejnosti podepisovány novým kvalifikovaným certifikátem CS.
  • Od pondělí 18.4.2016 od 11:00 bude nutno šifrovat zprávy od deklarantské veřejnosti směrem k celní správě pouze novým šifrovacím certifikátem.

Podrobné informace najdete v dokumentaci HELIOS Orange, v části Poradna zde:

https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Celn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpady_CZ_-_V%C3%BDm%C4%9Bna_%C5%A1ifrovac%C3%ADho_certifik%C3%A1tu_celn%C3%AD_spr%C3%A1vy_2016

Na stejném místě budou ke stažení i nové certifikáty.