Celní software

Modul Celní software informačního systému HELIOS Orange je nástrojem ke kompletní přípravě celního řízení. Velice snadno připravíte měsíční hlášení Intrastat, libovolné celní deklarace, povedete evidenci všech typů celních, daňových skladů nebo v režimu Aktivního zušlechťovacího styku.

 

Přínosy :

 • Intrastat
 • Celní případy
 • Zjednodušené postupy
 • NCTS
 • ECS
 • Celní sklad
 • Daňový sklad
 • Přípravná fakturace

Intrastat

 • Systém Helios Orange je certifikovaný systém pro generování měsíčního hlášení INTRASTAT
 • Obsahuje základní číselníky modulu Celní případy (např. Celní sazebník - TARIC, Ečit, seznam Citlivého zboží, aktuální seznamy celních úřadů EU atd.)
 • Systém umožňuje sledovat více tzv. zpravodajských jednotek - možnost provozovat INTRASTAT jako službu
 • Kartám zboží lze přiřadit příslušnou celní nomenklaturu
 • Měsíční hlášení INTRASTAT lze sestavovat na základě zdrojových dokladů (faktury, dodací listy, příjemky a pod.)
 • Měsíční hlášení INTRASTAT lze sestavovat i na základě jednotlivých operací
 • Jednotlivé operace lze vyplňovat i z tabulek MS Excel pomoci schránky
 • Měsíční hlášení INTRASTAT lze sestavovat i ve spojenís externím systémem
 • Systém obsahuje nástroje pro komplexní kontrolou správnosti vyplnění
 • Lze sledovat limity a podklady pro opravná hlášení
 • Možnost navázání jednotlivých operací na CMR, CIM (viz modul Celní případy)
 • Měsíční hlášení lze vytisknout v předepsané formě
 • Možnost elektronického podání měsíčního hlášení

Celní případy, Zjednodušené postupy, NCTS, ECS

 • Celní případy slouží pro pohodlnou přípravu celního řízení
 • Systém Helios Orange je certifikovaný systém pro celní řízení ve všech standardech (NCTS, ECS atd.)
 • Obsahuje aktualizaci základních číselníků přímo z centrálního systému GŘC
 • Zahrnuje kompletní Celní sazebník (TARIC) a další potřebné číselníky (celní úřady EU, Ečit atd.)
 • Aktuální legislativa celního řízení přímo v databázi systému Helios Orange
 • Zpracování a podpora všech typů celních deklarací (JSD Dovoz, ECS – Vývoz, NCTS – Přijatý, NCTS - Vydaný atd.)
 • Zpracování a plná podpora všech druhů zjedno-dušených postupů (Y- řada, Z-řada, SCP, přidělování Evidenčních čísel atd.)
 • Zpracování a podpora dalších typů dokladů (např. CMR, CIM,
 • Záruční listiny, EUR, DCH, Záruky, DPH atd.)
 • Možnost tvorby celních deklarací ze vzorů
 • Jednoduché kopírování celních deklarací mezi sebou<
 • Možnost sestavování dokladů pomocí tabulek MS Excel
 • Lze využít dokladů jako faktura vydaná či přijatá pro tvorbu celního dokladu
 • Libovolným kartám zboží lze přiřadit příslušnou celní nomenklaturu
 • Možnost sestavování dokladů i z jiného systému
 • Systém umožňuje sledovat více zjednodušených postupů – možnost provozovat deklarantskou činnost jako službu
 • Obsahuje nástroje pro komplexní kontrolou správnosti vyplnění
 • Možnost tisků všech druhů dokladů v předepsané formě
 • Možnost elektronické komunikace s GŘC přímo ze systému
 • Systém automaticky informuje o stavu dokladu
 • U deklarací NCTS a ECS lze sledovat informaci stavu doklad přímo na základě scénářů komunikace
 • Systém komunikuje s libovolným VAN operátorem certifikovaným GŘC

Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios