Datová komunikace

Modul Datová komunikace informačního systému HELIOS Orange zajišťuje snadný přístup k datům i sdílení informací s ostatními uživateli a systémy. Otevřenost informačního systému Helios umožňuje uživatelům propojení s jinými programy a následnou práci s daty těchto systémů jakoby se jednalo o součást programu. pořizování a prohlížení dat je možné prakticky kdekoliv.

 

Přínosy:

 • On-line propojení systémů
 • Off-line přenosy dat
 • Exporty dat
 • Automatické úlohy
 • Prezentace dat na intranetu
 • Mobilní zařízení
 • Webové rozhraní

Přizpůsobení systému

   • možnost připojení externích datových zdrojů (databáze, soubory)
   • přidávání definovaných sloupců nebo celých přehledů s daty z jiných systémů
   • funkce vyhledávání, filtrování, tisku apod.
   • rozšiřování systému pomocí externích akcí nebo programových pluginů
   • plánování opakovaných úloh pro výměnu dat mezi systémy
   • odesílání informativních e-mailů na základě specifické události
   • prezentace dat na firemním intranetu

Propojení s jinými systémy

   • databáze systému Helios je otevřená i jiným systémům
   • zápis a čtení dat ze systémů třetích stran
   • načítání dat off-line, tedy ze souborů nebo datových úložišť poskytnutých jinými systémy
   • standardem je komunikace s MS Outlook – synchronizace kalendářů, odesílání pozvánek, e-mailů, kontaktů, úkolů a načítání e-mailů
   • ukládání libovolných dokumentů nebo odkazů do databáze; nalezení a prohlížení dokumentu je snadné a nevyžaduje hledání na firemní síti

Poskytování dat

   • systém Helios umožňuje přímý export do souborů XLS, DOC, TXT, HTML a XML
   • uživatelé si mohou navzájem posílat odkazy na záznamy v přehledech
   • tiskovou sestavu lze jednoduše odeslat e-mailem jako přílohu

Vzdálený přístupu k datům

   • plnohodnotná práce se systémem pomocí VPN nebo terminálových serverů
   • pořizování dat pomocí mobilních zařízení (PDA, mobilní telefon, průmyslové terminály)
   • možnost použítí webového rozhraní pro pořizování dat

Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios