Datové schránky

Základním principem aplikace Informační systém datových schránek (ISDS), jejímž správcem je Ministerstvo vnitra ČR a provozovatelem Česká pošta, s.p., je povinnost, resp.možnost subjektů - orgánů veřejné moci (OVM), právnických osob (PO) nebo fyzických osob  podnikatelů (FO-P) i nepodnikatelů (FO-N) aktivovat, resp.zřídit si datovou schránku (jednu nebo více). Pro OVM a PO jsou DS zřízeny ze zákona, pro ostatní na žádost. Každá datová schránka má svoje ID datové schránky.

  •  Helios Orange umožňuje přímé propojení s webovou aplikací Informační systém datových schránek (ISDS) a přihlášení do dané datové schránky aktuálním uživatelem nebo systémem (kvalifikovaným certifikátem). V systému Helios Orange jsou Datové schránky řešeny jako submodul „Evidence pošty“. V Helios Orange je možné nadefinovat datovou schránku a do ní následně stahovat jednotlivé datové zprávy a následně i datové zprávy vytvářet a odesílat. Pokud je potřeba, je možné nadefinovat více datových schránek. Přístup do datových schránek lze jednotlivým uživatelům omezit právy, tak aby bylo zajištěno, že do tohoto modulu přistupují pouze oprávnění uživatelé. Uživatel, který nemá práva na datové schránky, neuvidí ani doručené datové zprávy. V číselníku kontaktů je možné evidovat kontakt typu „Datová schránka“, který lze přiřadit k organizaci, kontaktní osobě i zaměstnanci, nebo nechat jako volný kontakt. Takto je možné si vytvořit vlastní seznam datových schránek. Systém dále umožňuje validaci datové schránky (zda je DS příjemce aktivní) a aktualizaci informací o doručení zpráv a stažení nových zpráv z ISDS do submodulu „Evidence pošty“

Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios