Doprava

Modul Doprava informačního systému HELIOS Orange je určen pro firmy, které ke své činnosti využívají nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už jako hlavní obor firmy nebo pro režijní účely.


Přínosy :

 • Plánování jízd
 • Jízdní příkaz a stazka 
 • Technický stav vozidla 
 • Ekonomika provozu vozidel 
 • Faktury za výkony vozidel 
 • Vyúčtování cestovních náhrad
 • Silniční daň
 • Pojistné události

 

Plánování jízd

 • Plánování jízd umožňuje rezervovat konkrétní vozidlo na zadaný termín s rozlišením, zda se jedná o jízdu či odstávku.
 • Jízdní příkaz a stazka
 • Rezervaci lze změnit na jízdní příkaz, doplnit o detailní pokyny a tisknout.
 • Po návratu z jízdy se doplní údaje o výkonech vozidla, čerpání PHM, finančních nákladech spojených s jízdou a podklady pro fakturaci. Tím vznikne stazka.
 • Modul umožňuje vkládat záznamy o provozu v libovolném pořadí, přičemž je k dispozici služba pro kontrolu návazností stavu tachometru, nádrží, eventuelně počítadel motohodin.
 

Technický stav vozidla

 • Technický stav vozidla je sledován na základě údajů o provozu a záznamu v technickém deníku vozidla.
 • Tam je možno zapisovat uživatelsky definované události (např. výměna oleje, provedení STK, kontrola hydrauliky), stav, při němž se má událost opakovat (např. olej po 10 000 km).
 • STK po 24 měsících a jak dlouho předem má program na danou událost upozornit.
 • Systém pak varuje obsluhu, pokud se chystá vystavit rezervaci nebo jízdní příkaz na vozidlo, jehož technickému stavu je třeba věnovat pozornost.
 • Evidence projezdu pneumatik.

Ekonomika provozu vozidel

 • Sledování ekonomiky provozu vozidel umožňuje definovat strukturu nákladů spojených s vozidlem nebo s jízdou.
 • K dispozici je pak přehled nákladů i výnosů vozidel a přehled výkonu řidičů, včetně detailního sledování spotřeby PHM a porovnání s normou.
 • Náklady mohou být importovány v elektronické podobě

Faktury za výkony vozidel

 • Samozřejmostí je vystavování faktur za výkony vozidel automaticky na základě podkladů zadaných ve Stazkách podle vybraných fakturačních předpisů (šablon) nebo ručně v libovolném členění výnosů.
 • K dispozici jsou uživatelsky definované číselníky výnosů a víceúrovňové ceníky (standardní cena, cena pro konkrétní vozidlo, pro konkrétního zákazníka…).
 

Vyúčtování cestovních náhrad

 • Cestovní náhrady je modul vytvořený pro evidenci jednotlivých cestovních příkazů a výpočet odpovídajících cestovních náhrad a to i v různých peněžních měnách s provázaností
  do modulů Mzdy a Pokladna.
 • V systému je také možno vytvářet cestovní příkazy pro zaměstnance uvedené na stazce přímo při tvorbě stazek. Takto vytvořený příkaz přebírá některé údaje ze stazky a tudíž není potřeba zadávat údaje opakovaně
 

Silniční daň

 • Pro každé vozidlo, které je uvedeno v seznamu vozidel, je program schopen vyčíslit na základě zadaných technických parametrů roční výši silniční daně.
 • Rozpočítá výslednou částku do jednotlivých záloh a doplatků a také zařadí do výpočtu osvobození a slevy na dani. Na základě výpočtu umožní tisk daňového přiznání.
 • Do silniční daně lze zahrnout i soukromá vozidla využitá pro potřeby zaměstnavatele.

Pojistné události

  • Program umožňuje jednoduchou evidenci pojistných událostí, které se vyskytly během provozu vozidel. Je možné zaznamenat veškeré údaje související s nehodou jako jsou viník nehody,poškozený, výše škody, výše plnění od pojišťovny atd.

Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios