EDI komunikace

Elektronická výměna dat (EDI - Electronic Data Interchange) v obchodním styku představuje výměnu strukturovaných datových zpráv mezi počítačovými aplikacemi. Cílem EDI komunikace je usnadnění přenosu a zpracování dokladů mezi jednotlivými obchodními partnery. Dokumenty EDI obsahují stejná data, která obsahuje papírová forma dokumentu používaného pro stejný účel. Pod pojmem EDI se ustálila elektronická výměna dat pomocí určitých nadnárodních standardů, které se ale neustále doplňují, rozšiřují a přizpůsobují aktuálním požadavkům, proto je vždy při implementaci EDI nutné přesně definovat požadavky na tuto komunikaci.


Přínosy :

EDI komunikace se stává nutným předpokladem obchodní komunikace při velkém objemu zpracovávaných dokladů. Dochází při ní k úspoře času a nákladů jednotlivých účastníků na vzájemnou komunikaci a zpracování jednotlivých dokladů. Tato forma také přispívá ke snížení chyb při komunikaci obchodních partnerů, neboť zaručuje přenos nezkreslených sdělení mezi jednotlivými účastníky.  Mezi předpoklady pro zavedení EDI komunikace patří spolupráce s providerem (VAN operátorem) zajišťujícím komunikační služby, podpora této komunikace informačními systémy účastníků či nutnost unikátního značení položek, které se při obchodování užívají.

 

Jak probíhá komunikace

  • Při EDI komunikaci je vzájemné předávání dokladů dodavatele a odběratele realizováno providerem, označovaným také jako VAN operátor (Value-Added Networks). Jeho úlohou je nejen zabezpečený přenos informací, ale také další služby, např. provádění logických
   kontrol zasílaných zpráv, směrování zpráv či potvrzování doručení. Mezi nejčastěji užívané VAN operátory v ČR patří společnosti CCV (Orion), EDICOM, Editel CZ, O2 a Teledin.
   Podmínku unikátní identifikace obchodovaných položek stejně  jako účastníků komunikace pomáhá řešit mezinárodní standardizace podle standardů GS1, o jejichž aplikaci se v ČR stará zájmové sdružení GS1 Czech Republic (www.gs1cz.org).

    

Častá užití EDI komunikace

 • Mezi oblasti, ve kterých EDI komunikaci nachází široké uplatnění, patří např. velkoobchod - komunikace s obchodními řetězci, obchodování s rychloobrátkovým zbožím či automobilový průmysl.
   
 • Nejčastějšími vyměňovanými doklady při této komunikaci jsou doklady pro objednání (objednávky či odvolávky), dodací listy a následné faktury. Existuje ale řada dalších formátů zpráv zajišťujících přenos produktového katalogu, potvrzení o přenosech zpráv, avíza,
  kontrolní zprávy, přehledy zásob či další oznámení.
 • Přenášené datové zprávy jsou vždy kódovány v některém ze světových standardů, např. UN/EDIFACT, EANCOM, EDIFACT – Odette, VDA, případně ve formátu Inhouse, jehož konverzi do vybraného standardu provádí VAN operátor.
 • Při užití standardu Inhouse jsou často požadovány úpravy formátu zpráv jednotlivými příjemci zpráv. Díky tomu dochází k velké variabilitě užívaných formátů zpráv či podmínek vyplňování jednotlivých údajů v nich.

EDI komunikace v HELIOS Orange

 • Informační systém HELIOS Orange podporuje nejčastěji užívané doklady při EDI komunikaci. Všechny zprávy jsou kódovány ve standardu Inhouse (velkoobchod) nebo VDA (automobilový průmysl). Mezi zpracovávané doklady patří především objednávky přijaté(ORDERS), avíza o dodávce / dodací listy (DESADV) a faktury (INVOIC). V automobilovém průmyslu je doplňují především odvolávky (VDA 4905, VDA 4915).
 • Vzhledem k požadavkům příjemců zpráv na úpravy standardu Inhouse je k dispozici také řada upravených formátů pro jednotlivé společnosti. Další požadované úpravy průběžně vytváříme na základě podnětů uživatelů HELIOS Orange.
 

ISDOC – standardizace elektronické fakturace v ČR

 • V případě, že EDI komunikace pro vás představuje příliš úzké využití elektronické komunikace pouze s menší skupinou obchodních partnerů a máte zájem elektronickou výměnu dokladů více rozvíjet, můžeme vám vedle EDI komunikace nabídnout také elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC. Jedná se o formát elektronické fakturace užívaný pro ČR, k jehož podpoře ve svých produktech se zavázalo 14 nejvýznamnějších autorů informačních systémů v ČR a další společnosti se k podpoře přidávají.
  

Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios