Ekonomika a finance

Modul  Ekonomika informačního systému HELIOS Orange zajistí, že při rozhodování o klíčových ekonomických záležitostech vaší společnosti budete mít snadný přístup k těm nejdůležitějším informacím.

 

Přínosy :

 • Legislativní podpora
 • Optimalizace zadávání dat
 • Podpora komunikace s externími subjekty
 • Podpora účtování v cizích měnách
 • Controlling a Reporting
 • Finanční analýzy
 • Evidence závazků a pohledávek
 • Práce s majetkem
 • Možnost tvorby vlastních sestav
 

Legislativní podpora a garance legislativní správnosti

 • garance správnosti a údržby platné legislativy
 • podpora účetních standardů IFRS, US-GAAP či vlastních standardů
 • časová garance pouze 14 dnů po zveřejnění normy v dané sbírce zákonů
 • možnost daňové evidence a tvorby výkazů DPH i na základě zahraničních legislativ v rámci EU s výběrem požadované měny
 • přepočty měn pomocí stažených kurzovních lístků
 • samostatné vyměření daní a cla při dovoz z EU i třetích zemí
 • kontrola konzistence dat mezi účetnictvím a daňovou evidencí, vedení běžného i hospodářského roku

Optimalizace zadávání dat

 • automatizované pořízení účetních zápisů prvotních dokladů pomocí účetních kontací
 • automatizované účtování bankovních výpisů s možností přenosu dat z homebankingu
 • možnost zpracování úhrad platebními kartami pomocí kartového centra
 • možnost rychlého ručního zadání účetních dat pomocí klávesových zkratek a předvoleb pro vyplnění údajů
 • možnost tvorby hromadných kopií účetních zápisů 

Podpora komunikace s externími subjekty

 • tvorba DPH, souhrnného hlášení, Intrastat, celních dokladů,RELDP atd. a jejich podávání přes PVS
 • podpora elektronických certifikátů a šifrování
 • podpora homebankingu s možností importu bankovních výpisů a exportů
 • platebních příkazů,a to i zahraničních nebo tuzemských v cizí měně
 • podpora účetních firem

Podpora účtování v cizích měnách

 • automatické přepočty na CZK pomocí stažených kurzovních lístků
 • evidence cizí měny na prvotních dokladech i v účetních zápisech
 • efektivní práce s kurzovým dorovnáním,a to jak běžným v průběhu roku, tak i k bilančnímu dni na konci roku
 • evidence závazků a pohledávek v saldokontu v CZK i cizí měně
 • možnost snadného haléřového dorovnání včetně dorovnání cizí měny

Snadný controlling a reporting

 • číselník účtů umožňuje vedení dvou čísel účtů a názvů pro automatickou konverzi US-GAAP a IFRS
 • modul Výkazy umožňuje kromě standardního výkaznictví dle platné legislativy(Výkazy zisku a ztráty a Rozvahy) také vytvoření dalších výkazů pro sledování požadovaných výstupů s rozpadem na střediska,zakázky a nákladové okruhy
 • možnost sledování výstupů mimo uživatelské prostředí systémů LCS při použití Manažerského rozhraní
 • možnost propojení dat s programem MS Excel pomocí vzorců a následné jednoduché aktualizace vytvořených sestav pomocí přepočtů standardními nástroji Excelu

Efektivní kontrola financí, procesů a účetních zápisů

 • možnost zadání údajů za organizace, útvary, zakázky, nákladové okruhy, zaměstnance a vozidla v prvotních modulech a jejich návazné zaúčtování
 • plnohodnotné vyhodnocení všech agend včetně sledování a kontroly souvisejících údajů
 • pohled na účetní data z ostatních modulů
 • zobrazení účetních zápisů z modulů prvotních dokladů včetně možnosti plnohodnotných účetních oprav
 • snadné vyhodnocení efektivity
 • účetní kontrolní mechanizmus v průběhu práce na zakázce a zvláště při jejím uzavření
 • efektivní kontrola účtování a zaúčtovaných dat
 • nastavené kontrolní mechanizmy pro logickou kontrolu účetních zápisů včetně vazby na evidenci DPH a možnosti rychlé a jednoduché opravy přímo na řádcích chybové sestavy
 • evidence jednotlivých účetních případů dle jejich obchodní a logické návaznosti bez ohledu na datum případu dle zákona o účetnictví

Evidence závazků a pohledávek

 • automatizované a účinné sledování závazků a vymáhán pohledávek
 • vystavení a tisk různých stupňů upomínek a penalizačních faktur včetně jejich zaúčtování

Finanční analýzy

 • možnost plánování a následného vyhodnocení za firmu, střediska,zakázky či nákladové okruhy,a to na základě vytvořených výkazů či ukazatelů s možností jednoduché aktualizace za vybrané období včetně zobrazení pomocí grafů a možnosti rozpouštění režií dle požadovaných parametrů
 • snadná prezentace výsledků i mimo standardní uživatelské prostředí díky jednoduchému exportu do html

Práce s majetkem

 • automatizované generování účetních i daňových pohybů
 • automatizované generování rozdílových pohybů mezi nalezenou skutečností při inventuře a zadanými údaji v databázi po lokalitách, střediscích a zaměstnancích při použití čtečky čárových kódů
 • možnost zobrazení stavu majetku k libovolně zvolenému datu včetně vedení operativní evidence drobného majetku a nastavení limitů technického zhodnocení
 • možnost vedení třetích pohybů dle potřeb zahraničních mateřských firem
 

Možnost tvorby vlastních sestav

 • vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
 • možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav s potřebnými sloupci, jejich rozmístěním, setříděním řádků a s možností filtrace včetně seskupování řádků
 • podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému
 • vytváření sestav s možností tisku a editace
 • možnost exportu dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslání dokladů emailem či faxem ve zvoleném formátu
 

Agendový list si můžete stáhnout zde. 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios