Lidské zdroje

Modul Mzdy informačního systému HELIOS Orange jako nejdůležitější součást řízení lidských zdrojů umožňuje efektivní zpracování všech typů mezd, snadnou evidenci personálních a mzdových údajů zaměstnanců či tisk veškerých sestav a formulářů pro jednotlivé úřady. Lze jej používat samostatně nebo i v návaznosti na modul Účetnictví a Banka. Vybrané formuláře z modulu lze posílat elektronicky přes Portál veřejné správy.


Přínosy :

 • Základní mzdová funkcionalita
 • Optimalizace zadávání dat
 • Garance legislativní správnosti
 • Elektronická komunikace s úřady státní správy
 • Podpora účetních firem
 • Jednoduchá tvorba sestav
 • Statistické výstupy
 • Účtování mezd
 • Variabilita mzdových kalendářů
 • Kontrolní mechanismy
 • Personalistika
 

Základní mzdová funkcionalita

 • zpracování měsíčních, hodinových a úkolových mezd
 • evidence, čerpání a automatické krácení dovolené
 • možnost zadání paušálních (opakujících se) mzdových složek
 • automatický výpočet maximální možné srážky pro různé druhy exekucí
 • penzijní připojištění – hlídání legislativních hranic pro zdanění, rozdělení částky do nákladů a částky hrazené firmou ze zisku
 • možnost zadávání naturálních odměn
 • automatické generování přihlášek a odhlášek na sociální pojištění
 • automatické vytváření Hromadného oznámení zaměstnavatele pro jednotlivé zdravotní pojišťovny
 • výpočet nároku na důchod
 • možnost přiřadit zaměstnanci platovou třídu nebo stupeň – kontrola na dobu praxe
 • automatická aktualizace platových tříd
 • automatický výpočet ročního zúčtování daně
 • automatické načítání údajů do RELDP a jejich následný tisk nebo export přes PVS
 • tisk zákonných tiskopisů (Mzdový list, Potvrzení o příjmu, Zápočtový list apod.)
 • výpočet dohadných položek na dovolenou

Optimalizace zadávání dat

 • zadávání mzdových údajů a podkladů pro výpočet aktuálního i následujícího měsíce
 • import dat z docházkových systémů
 • uživatelsky jednoduchý import podkladů pro výpočet z Excelu<
 • možnost importování podkladů pro výpočet ve formátu txt nebo xml
 • hromadné zadávání mzdových složek vybraným zaměstnancům
 • hromadný výpočet výplat všech zaměstnanců s možností následného doplnění

Garance legislativní správnosti

 • garance správnosti a údržby platné legislativy v oblasti mezd
 • standardní časová garance 14 dnů po zveřejnění v dané sbírce zákonů

Elektronická komunikace s úřady státní správy

 • podávání RELDP a přihlášek a odhlášek na sociální pojištění přes PVS
 • podpora elektronických certifikátů a šifrování
 • podpora elektronického bankovnictví a následné zaúčtování do modulu Účetnictví
 • export údajů pro jednotlivé penzijní fondy ve formátu České pojišťovny nebo APF

Podpora účetních firem

 • efektivní a rychlá práce při nastavení modulu Mzdy pomocí rozkopírování

Jednoduchá tvorba sestav a možnosti tvorby vlastních sestav

 • vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek, generátorových sestav
 • vytváření vlastních sestav s potřebnými sloupci a jejich rozmístěním
 • libovolné třídění řádků s možností filtrace včetně seskupování
 • vytváření sumačních mzdových sestav za vybraná období
 • podpora tvorby kontingenčních tabulek přímo v systému
 • export dat do MS Office a zaslání dokladů emailem či faxem

Statistické výstupy

 • statistické výstupy ISPV pro podnikatelské organizace
 • statistické výstupy ISP pro rozpočtové a příspěvkové organizace
 • tisk statistických formulářů
 • jednoduchá tvorba podkladů pro jakékoliv typy statistických šetření

Účtování mezd

 • automatické zaúčtování mezd do modulu Účetnictví
 • zaúčtování mezd do libovolného souboru pro přenos do jiného účetního programu
 • mzdové náklady lze rozúčtovat na střediska, zakázky, nákladové okruhy, vozidla
 • možnost využití účetních skupin – poté lze účtovat vybrané
 • mzdové složky na různé účetní účty
 • možnost rozúčtovat mzdovou složku na základě jiných mzdových složek

Variabilita mzdových kalendářů

 • uživatelské vytváření mzdových kalendářů
 • podpora pravidelné i nepravidelné pracovní doby
 • pro nepravidelnou pracovní dobou lze nastavit cyklus směn, na základě kterého dojde k vytvoření kalendáře na celý rok
 • vytváření kalendářů s volnou pracovní dobou

Kontrolní mechanismy

 • hlídání zkušební lhůty, podpůrčí doby a ochranné lhůty zaměstnance
 • kontrola vyplnění základních údajů nutných pro korektní výpočet mzdy
 • kontrola uplatnění daňového zvýhodnění na děti do věku 18-ti a 26-ti let
 • kontrola zákonných limitů přesčasů, pohotovosti a odpracovaných hodin u dohod
 • kontrola absolvování naplánovaného školení
 • kontrola vyplnění odpovídajícího stupně dle délky praxe
 • možnost zobrazení mzdových údajů přes vybraná období
 • možnost sledování vybraných změn za určité období

Personalistika

 • evidence veškerých dokumentů k příslušnému zaměstnanci
 • evidence jubileí zaměstnanců, narozenin rodinných příslušníků apod.
 • evidence a automatické plánování školení a lékařských prohlídek
 • evidence plánovaných a skutečných nákladů na školení
 • evidence certifikátů získaných ze školících akcí
  
Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios