Manažerské vyhodnocování

Modul Manažerské vyhodnocování informačního systému HELIOS Orange tvoří několik modulů a nástrojů integrovaných do systému Helios Orange. Umožňují komplexní pohled na data v ERP systému podle potřeb a zvyklostí zákazníka. Konkrétní použití jednotlivého nástroje závisí od požadovaného výsledku.

 

Přínosy :

 • Manažerské rozhraní
 • Výkazy
 • Finanční analýza
 • Plánování
 • Řízení peněžních toků
 • Datové kostky OLAP
 

Manažerské rozhraní

 • Doplněk produktu MS Excel, který pracuje s daty systému Helios Orange
 • Přes 200 různých funkcí s připravenými průvodci použití
 • Možnost definice práv na jednotlivé funkce
 • Možnost propojení více zdrojů dat, nástroj pro konsolidace
 • Controlling, reporting — využití stávajících controllingových sestav
 • MS Excel a jejich propojení s aktuálními daty systému Helios Orange
 • Libovolné zobrazení dat v různých kontextech
 • Jednoduchá aktualizace hodnot
 • Nástroj pro manažery - důležité informace na jednom místě
 • Možnost libovolné definice vlastního pohledu na data<
 • Libovolná vyhodnocovací kritéria
 • Grafické znázornění (grafy, tabulky apod.)
 • Předdefinované funkce s přímým propojením do databáze
 • Možnost definice nových funkcí
 

Výkazy

 • Standardní výkazy potřebné pro komunikaci s úřady
 • Funkce pro kontrolu správnosti definice výkazů
 • Iterace – „správné“ zaokrouhlení na tisíce
 • Definice kompenzace mezi řádky výkazu v aktivech a pasivech
 • Vyhodnocování dle středisek, zakázek, nákladových okruhů
 • Možnost tvorby libovolných vlastních výkazů
 • Možnost využití definice výkazu pro více sestav
 • Tisk nebo email – v cizích jazycích
 • Definice struktury plánu (rozpočtu)
 • Strukturované dokumenty – podklady pro tvorbu smluv či jiných dokumentů
 • Možnost využití externích datových zdrojů pro tabulky v dokumentu
 • Vzory smluv a šablona Povinné přílohy k účetní závěrce
 • Nástroj pro tvorbu libovolného dokumentu dle vzoru např. Obchodní věstník, pracovní smlouvy, smlouvy o dílo atd.
 • Aktuální legislativa – číselník s aktuálními předpisy týkající se účetnictví

Finanční analýza

 • Definice finančních ukazatelů pro operativní vyhodnocování
 • Vícerozměrné ukazatele (Pyramidové, Altmanův model apod.)
 • Výsledky v přehledné podobě tabulky nebo grafu
 • Vyhodnocování dle středisek, zakázek, nákladových okruhů
 • Využití a grafické zobrazení výsledků modulu výkazy
 • Tvorba a simulace podnikatelských záměrů s možností operativní změny
 • Využití aktuálních dat ze systému Helios Orange i z jiných externích zdrojů
 • Přímé generování html - intranetové www stránky

Plánování

 • Využití možností modulu Výkazy – možnost definice libovolného tvaru plánu
 • Porovnání plánovaných hodnot se skutečností
 • Automatický nápočet hodnot plánu či rozpočtu
 • Libovolné varianty plánů či rozpočtů
 • Možnost hierarchického členění plánů či rozpočtů
 • Možnost lineárního členění plánů a rozpočtů
 • Možnost sledování libovolných období plánů a rozpočtů
 • Kumulace více plánů a rozpočtů dohromady
 • Rozpad jednoho do dílčích plánů a rozpočtů
 • Automatické generování rozpočtu ze skutečnosti
 • Vyhodnocení sestav Plánování ve Finanční analýze
 • Vlastní definice struktury plánování nebo rozpočtů
 • Podklady pro analýzy efektivnosti investic
 • Rozpouštění režií na útvary, zakázky, nákladové okruhy
 • Vyhodnocení po ose časové

Řízení penežních toků

 • Predikce stavu penežních prostředků v průběhu jednotlivých dnů
 • Jednoduše a efektivně nabídne provozní analýzu stavu penežních prostředků
 • Zdrojem peněžních toků mohou být pohledávky a závazky, mzdy, objednávky, fakturace atd.
 • kutečnost je sledována přes moduly Banka a Pokladna
 • Individuální peněžní toky — modelování budoucích peněžních toků
 • Možnost kategorizace peněžních toků (hotovost, bežné účty, atd.)
 • Simulace variant peněžních toků (např. optimistická, pesimistická…)

Podpora cizích měn

 • Přehledy peněžních toků (zdroje, předběžná analýza, individuální analýza, skutečnost)
 • Automatické korekce v předbežné analýze dle předchozí platební morálky
 • Funkcionalita pro korekce splatnosti
 • Peněžní toky k datu
 • Zobrazení hodnot v grafu modulu finanční analýza

Datové kostky OLAP

 • Pružné a rychlé zpracování dotazu a analýz velkých objemů dat
 • Vyhodnocování za definovaná kritéria nebo jejich kombinace
 • Možnost tvorby datového skladu – sloučení dat z více datových zdrojů
 • Možnost vyhodnocovat i po odpojení od serveru
 • Datamining – předpovědi a plány na základě historických dat
 

Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios