Nástroje přizpůsobení

Modul Nástroje přizpůsobení informačního systému HELIOS Orange slouží k rozšíření možností a úpravám systému tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům zákazníka. Jedná se o silný nástroj, který umožní systému upravit a doplnit do něj nové funkcionality. Modul pokrývá uživatelská přizpůsobení týkající se vzhledu aplikace, tiskových výstupů, variability obrazovkových výstupů při zachování srozumitelnosti ovládání, evidence vlastních údajů, definice rozšiřujících funkcí atd.

 

Přínosy :

 • Vlastní pohled na data
 • Vlastní tiskové výstupy
 • Využití datových zdroju
 • Scénáře, modul Automat
 • Rozšírení systému o nové funkcionality
 • >Snadná orientace v systému
 • Propojení s ostatními systémy

 

Vlastní pohled na data

 • možnost volby sloupců ke zobrazení, filtrace, setřídění a seskupení
 • rychlé zjištění požadovaných mezisoučtů
 • neomezená možnost zobrazení dat jednoho modulu v přehledech jiných modulů
 • zobrazení dat z různých modulů systému do jednoho definovaného přehledu
 • libovolný počet definovaných přehledů
 • barevné a další zvýraznění údajů dle zvolených kritérií

Vlastní tiskové výstupy

 • grafická podoba i obsah tiskových formulářů bez omezení
 • tisk obrázků, čárových kódů, nestandardních formátů
 • sestavy obsahující libovolná data uložená v systému
 • kontingenční tabulky

Využití datových zdrojů

 • rozšíření formulářů a přehledů o nová pole
 • možnost práce s daty z jiných systémů v prostředí Helios Orange
 • vytvoření libovolných vazeb mezi daty systému Helios Orange a daty jiných systémů
 • scénáře, modul Automat
 • modul Automat umožňuje seskupování a řetězení činností do jedné dávky
 • přináší zrychlení práce při operacích, které sestávají z opakujících se rutinních úkonů
 • snižuje chybovost použitím jednotného postupu scénářů (automatů) lze vytvořit neomezené množství a přidělovat uživatelům práva na jejich spouštění
 • automat lze spouštět i dávkou bez nutnosti zásahu obsluhy

Rozšíření systému o nové funkcionality

 • umožňuje řešit požadavky uživatelů, které jsou nad rámec standardní funkcionality
 • možnost automatického vykonání funkcí na základě určité události
 • začlenění pluginů či vlastních modulů

Snadná orientace v systému

 • záložky „Oblíbené“a „Nedávné“
 • každému uživateli lze nastavit jiný výchozí přehled
 • možnost rychlého návratu k výchozímu nastavení libovolné ikony
 • definice uživatelského menu s nejpoužívanějšími funkcemi
 • vlastní názvy polí v editačních formulářích
 • sestavení uživatelských modulů z funkcionality existujících modulů

Propojení s ostatními systémy

 • přenos dat do/z jiných systémů
 • prezentace dat z několika zdrojů
 • rozšíření přehledů o další sloupce
 

Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios