Obchod

Modul Obchod informačního systému HELIOS Orange slouží k efektivnímu řízení skladových zásob z pohledu nákupu a prodeje zboží, výrobků, materiálů či služeb a je úzce spojen s modulem Sklad. Řeší problematiku objednávek, rezervací, optimalizace nákupů, cenotvorby apod. Podporuje automatické operace objednávání v závislosti na plánovaných potřebách prodeje či výroby a poskytuje kompletní vyhodnocovací nástroj obchodních aktivit.

 

Přínosy :

 • Efektivní pořizování obchodních dokladů
 • Rozsáhlý systém cenotvorby
 • Cizí měny
 • Podpora čárových kódů
 • Práce s výrobními čísly / šaržemi
 • Podpora optimalizace a plánování skladových zásob>
 • Automatické generování dodavatelských objednávek
 • Komplety (kusovníky)
 • Evidence obalů
 • Vazby na další moduly
 • Externí komunikace
 • Výstupy, controlling
 

Efektivní pořizování obchodních dokladů

 • možnost rychlého vstupu dat s využitím klávesových zkratek a předvoleb
 • možnost tvorby kopií dokladů
 • snadné převody položek mezi doklady
 • export a import EDI zpráv
 • podpora zadávání údajů s využitím snímačů čárových kódů
 • automatické generování návazných dokladů

Rozsáhlý systém cenotvorby

 • odběratelské a dodavatelské ceníky s vazbou na organizace
 • možnost tvorby časově omezených ceníků a cenových akcí
 • automatické uplatnění slevy podle zadaných parametrů
 • možnost nastavení časově omezených slev
 • možnost uplatnění slev na položky i na celý doklad

Cizí měny

 • možnost pořízení dokladů v libovolné měně
 • automatický přepočet na CZK podle zvoleného kurzu
 • přenos cizí měny při účtování do účetní evidence

Podpora čárových kódů

 • evidence čárových kódů k položce zboží
 • generování čárového kódu typu EAN 13
 • možnost napojení snímačů čárového kódu (on-line/off-line)
 • možnost tisku čárových kódů (etikety)
 • podpora EDI komunikace

Práce s výrobními čísly / šaržemi

 • definice výrobního čísla s možností sledování záruk a dat expirací
 • sledování stavů výrobních čísel
 • jednoznačná identifikace zboží z pohledu trasování

Podpora optimalizace a plánování skladových zásob

 • možnost sledování historických pohybů jednotlivých položek
 • promítání vlivu evidovaných dokladů do stavu skladu
 • sada připravených přehledů a funkcí

Automatické generování dodavatelských objednávek

 • nástroj pro generování dodavatelských objednávek na základě zvolených parametrů

Komplety (kusovníky)

 • řešení nákupu/prodeje kompletů s definovaným výčtem dílčích položek
 • možnost tisku dokladů jako výčtu kompletů nebo jako výčtu dílčích položek
 • zrychlení tvorby dokladů

Evidence obalů

 • řešení vazby mezi položkou zboží a obalem pro společný odpis ze skladu
 • možnost tvorby podkladů pro výkaz Eko-kom
 • evidence pohybu obalů

Vazby na další moduly

 • automatizovaný přenos dokladů do účetní evidence
 • přenos požadavků obchodu do modulu výroba
 • přenos materiálových požadavků výroby do modulu Obchod
 • fakturace
 • propojení dokladů se záznamy kontaktních jednání v modulu CRM
 • automatizované generování hlášení Intrastat

Externí komunikace

 • podpora EDI komunikace
 • export dat ze všech přehledů do MS Office
 • zasílání tiskových formulářů e-mailem či faxem
 • komunikace s internetovým obchodem

Výstupy, controlling

 • sada připravených přehledů a funkcí (obrátkovosti skladových
 • karet, historie pohybů, stavy jednotlivých skladů apod.)
 • vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
 • možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav
 • podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému
 • tisk sestav a tiskových formulářů s možností jejich vytváření a editace
 

Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios