Pokladna a banka

Modul Pokladna informačního systému HELIOS Orange slouží k evidenci hotovostních pokladních dokladů v CZK i cizí měně. Umožňuje vést libovolné množství pokladen podle potřeb firmy a interních požadavků zvláště s ohledem na zajištění hmotné odpovědnosti. Modul Pokladna jednoduše pracuje s cizí měnou. Nabízí možnost automatizovaného účtování a automatického přepočtu bilančním kurzem.vyhodnocovací nástroj obchodních aktivit.

 

Modul Banka  informačního systému HELIOS Orange slouží k tvorbě platebních příkazů a k evidenci bankovních výpisů v korunách i cizí měně. Poskytuje možnost komplexní oboustranné elektronické komunikace s bankovními ústavy. Jednoduchá vazba na účetnictví zajišťuje snadné automatické dohledávání protistran účtů v případě úhrad předpisů. Modul Banka využívá vzory platebních příkazů tuzemských i zahraničních včetně inkasních plateb.


Přínosy :

MODUL POKLADNA

 • Pokladny podle firemní potřeby
 • Jednoduchá tvorba a evidence pokladních dokladů
 • Uzávěrky, účtování a výstupy>

MODUL BANKA

 • Elektronická komunikace s bankovními ústavy
 • Platební příkazy
 • Snadná práce s cizími měnami
 • Vazba na účetnictví

Pokladny podle firemní potřeby

 • možnost evidovat libovolné množství pokladen dle potřeb firmy
 • nastavení způsobu číslování pokladních dokladů v jedné nebo dvou číselných řadách
 • vedení pokladny v cizí měně s přepočtem na CZK
 • možnost přednastavení tiskových formulářů
 • definice práv pro pořizování a prohlížení dat v jednotlivých pokladnách

Jednoduchá tvorba a evidence pokladních dokladů

 • tvorba jednodušších pokladních dokladů přímo na hlavičce dokladu
 • možnost tvorby položkových dokladů, např. pro vyúčtování výdajů zaměstnanců
 • zúčtování vyplacených nebo přijatých záloh
 • možnost přiřazení dokladu organizaci, zakázce, zaměstnanci, útvaru, nákladovému okruhu a vozidlu včetně popisu a poznámky
 • dopočet DPH ze základu, popř. pomocí koeficientu z celkové ceny včetně DPH
 • jednoduché vystavení kopie dokladu, záporné kopie či storna dokladu
 • automatizovaná tvorba úhrad z modulu Fakturace

Uzávěrky, účtování a výstupy

 • snadné provádění uzávěrek pokladen včetně možnosti provedení odvodů a dotací
 • jednoduchá možnost účtování na základě vytvořených kontací
 • pokladní kniha, pokladní deník v CZK i cizí měně

Elektronická komunikace s bankovními ústavy

 • obousměrná elektronická komunikace s bankovními ústavy ČR pomocí vytvořených skriptů

Platební příkazy

 • jednoduchá tvorba platebních příkazů z modulu Fakturace nebo z účetního saldokonta<
 • vystavení tuzemských platebních příkazů v CZK i v cizí měně
 • tvorba sdružených plateb s ohledem na úsporu bankovních poplatků

Snadná práce s cizími měnami

 • automatické přepočty cizí měny na CZK na základě stažených kurzovních lístků
 • výběr data kurzu podle data vystavení nebo data úhrady uvedeného na bankovním výpisu
 • možnost použití přepočtu třetí měnou (platba v jiné měně než je měna účtu)
 • automatizovaný přepočet běžných kursových rozdílů
 • jednoduchý přepočet bilančním kurzem k vybranému dni

Vazba na účetnictví

 • automatizované dohledání úhrady
 • možnost zaúčtování nedohledaných úhrad na vybraný analytický účet
 • jednoduché ruční opravy
 • vazba řádků výpisů na prvotní doklady v modulu Fakturace
 • přehledné informace o zaúčtování bankovního výpisu i jeho jednotlivých řádků

Agendový list si můžete stáhnout  zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios