Pokladní prodej

Modul Pokladní prodej informačního systému HELIOS Orange zajišťuje spojení „pultového prodeje“ se skladovou evidencí. Dovybavením osobního počítače o speciální pokladní periférie vznikne zařízení s funkcí počítače a kontrolní pokladny. Takové zařízení pak obsahuje peněžní zásuvku, zákaznický displej, tiskárnu pro tisk paragonů, snímač čárového kódu a případně i platební terminál pro bezhotovostní platby kartami.

 

Přínosy :

 • Možnost připojení externích periférií
 • Široké možnosti grafické podoby účtenek
 • Více forem úhrad včetně cizí měny
 • Podpora bodového programu
 • Prodejní akce se speciálními cenami
 • Vazba na skladovou evidenci
 • Volitelný způsob vyhledání položek
 • Automatické účtování tržeb
 • Přehledy o stavu skladu
 • Snadné vyhodnocování
 • ON-LINE i OFF-LINE provoz
 

Realizace prodeje

 • pořizování dokladů v jednotném prostředí systému Helios Orange
 • uživatelská nastavení modulu podle potřeb jednotlivých uživatelů
 • řada přednastavených hodnot pro zrychlení pořízení dokladu
 • možnost využití snímače čárových kódů
 • zpětná identifikace provedených transakcí
 • možnost tvorby opravných dokladů – vratek

Možnost připojení externích periferií

 • možnost připojení pokladního šuplíku, zákaznického displeje, snímače čárového kódu a tiskárny pokladních účtenek

Široké možnosti grafické podoby účtenek

 • připravené vzory od pokladní účtenky až po „klasickou“ fakturu
 • integrovaný nástroj na tvorbu vlastních tiskových formulářů

Více forem úhrad včetně cizí měny

 • volitelný číselník forem úhrad
 • možnost kombinovat jednotlivé formy úhrady
 • možnost provádění plateb v cizí měně

Podpora bodového programu

 • automatická aktualizace stavu bodového konta zákazníka
 • možnost realizace plateb prostřednictvím získaných bodů
 • stanovení libovolného poměru bod/Kč
 • stanovení počátečního stavu bodového konta pro jednotlivé zákazníky

Prodejní akce se speciálními cenami

 • tvorba tzv. balíčků s možností časového omezení platnosti
 • využití tzv. prodejních akcí s udělováním slev nebo poskytnutím dárku

Vazba na skladovou evidenci

 • volitelný režim odpisu položek ze skladu
 • okamžitá aktualizace stavu skladu podle realizovaných prodejů

Volitelný způsob vyhledání položek

 • načtení pomocí snímače čárového kódu (tzv. čtečky)
 • výběr položky ze seznamu pomocí vyhledávacích nástrojů
 • volitelné pořadí vyhledávacích parametrů

Automatické účtování tržeb

 • automatizované pořizování účetních zápisů pomocí účetních kontací

Přehledy o stavu skladu

 • přehled o stavu skladu jednotlivých položek přímo z rozpracované účtenky

Snadné vyhodnocování

 • řada připravených i uživatelsky definovaných sestav
 • přehledy objemů prodeje, pokladních uzávěrek, úhrad a mnoho dalších

ON-LINE i OFF-LINE provoz

 • možnost provozu i na odloučených pracovištích mimo centrální instalaci
 • nástroje pro přenos pořízených dokladů do centrální instalace

Agendový list si můžete stáhnout zde .
 

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios