Servis

Modul Servis informačního systému HELIOS Orange řeší komplexním způsobem problematiku společností, zabývajících se servisní a opravárenskou činností strojů a zařízení. A to jak ve vazbě na realizovaný prodej, dodávku a instalaci, tak i bez této vazby. Modul Servis je úzce integrován s ostatními důležitými agendami využívanými v rámci řízení podnikových procesů.

 
 

Přínosy :

 • Vedení karty subjektů
 • Příjem subjektu do servisní evidence
 • Obchodní evidence servisních aktivit
 • Evidence požadavků
 • Automatické generování servisní zakázky
 • Objednání náhradních dílů, rezervace materiálu
 • Evidence servisních úkonů
 • Automatické generování faktur
 • Automatické zaúčtování
 • Průběžné sledování spotřeby náhradních dílů
 • Statistické sestavy typů závad, spotřeby náhradních dílů apod.

 

Vedení karty subjektů

 • evidence výrobků či strojů společně s libovolným množstvím parametrů využívaných při přijímání 
 • vydávání nebo vlastní opravárenské či diagnostické činnosti
 • možnost rozšíření parametrů karet subjektu kdykoliv nastane potřeba

Příjem subjektu do servisní evidence

 • přijetí, výdej a přeřazení subjektu
 • evidence souvisejících údajů subjektu před či po provedení servisního zákroku
 • možnost rozšíření souvisejících údajů podobně jako parametrů karet subjektů

Obchodní evidence servisních aktivit

 • spolupráce s modulem CRM Obchodní partneři, možnost zařazování oprav do obchodních nebo smluvních akcí (např. předsezónní kontroly) s jejich následným vyhodnocením
 • požadavky na servisní aktivity lze automatizovaně či ručně evidovat prostřednictvím dispečinku či Hot-Line a s pomocí modulu CRM lze přidělovat úkoly, plánovat a zařazovat do kalendáře zdrojů
 • evidence požadavků předaných dispečinkem s vazbou na zakázku
 • možnost pořízení požadavků z internetového rozhraní
 • možnost vyhodnocovat náklady na materiál a práci ve vazbě na kartu i na zakázku

Automatické generování servisní zakázky

 • realizace tzv. typizovaných či pravidelných servisních zásahů s možností jejich plánování

Objednání náhradních dílů, rezervace materiálu

 • typizované či pravidelné servisní zásahy
 • objednávka, příjem resp. výdej či rezervace materiálů ke kartě či zakázce
 • evidence a možnost vyhodnocování pohybů materiálu na kartě a servisní zakázce

Evidence servisních úkonů

 • evidence spotřebovaného materiálu a pracovních úkonů k realizaci servisního zásahu

Automatické generování faktur

 • možnost automatického či poloautomatického generování faktur
 • faktury jsou následně evidovány ve vazbě na karty a servisní zakázky

Automatické zaúčtování

 • automatické či poloautomatické zaúčtování faktur pomocí účetních kontací

Průběžné sledování spotřeby náhradních dílů

 • nabídka standardních nástrojů: přehledy, definované přehledy, tiskové sestavy a další
 • sledování, vyhodnocování a plánování spotřeby materiálu
 • možnost sledovat čerpání pracovních činností

Statistické sestavy typů závad, spotřeby náhradních dílů apod.

 • průběžné sledování zdrojů servisních aktivit z pohledu delšího období
 • podpora možného předpovídání budoucího vývoje stavu požadavků
 
Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios