Skladová evidence

Modul Skladová evidence informačního systému HELIOS Orange slouží k vedení skladové agendy, tvorbě skladových dokladů a inventur. U každé skladové karty je možné evidovat řadu údajů (skladové ceny, související náklady, měrné jednotky, externí dokumenty, dodavatele atd.) a získat přesný a podrobný přehled o změnách jejího stavu na skladě, pohybu výrobních čísel, či umístění. Ve spolupráci s modulem Obchod řeší problematiku zpracování obchodního případu, včetně návaznosti na zakázky.

 

Přínosy :

 • Efektivní pořizování záznamů
 • Evidence skladových zásob na libovolném počtu skladů
 • Volitelná metoda evidence skladu
 • Skladové doklady
 • Stav skladu
 • Inventury skladových zásob
 • Umístění zboží na skladě (lokace)
 • Podpora čárových kódů
 • Výrobní čísla/šarže
 • Související náklady
 • Cizí měny
 • Externí komunikace – výstupy, controlling
 
 

Efektivní pořizování záznamů

 • rychlý vstup u dat ručním pořízením pomocí klávesových zkratek a předvoleb
 • tvorba kopií skladových karet i skladových dokladů
 • hromadné změny parametrů skladových karet
 • import skladových karet z MS Excel
 • snadné převody skladových položek mezi doklady, včetně částečných převodů
 • export a import EDI zpráv
 • využití čárových kódů pro zadávání položek i dokladů

Evidence skladových zásob na libovolném počtu skladů

 • uživatelsky definovaná 5-ti úrovňová struktura skladu
 • definice přístupových práv pro jednotlivé sklady
 • zajištění jednotného číselníku karet zboží a služeb

Volitelná metoda evidence skladu

 • podpora FIFO a průměrných cen
 • možnost volby metody evidence skladu pro každý sklad samostatně
 • možnost změny evidence skladu

Skladové doklady

 • tvorba skladových dokladů typu příjem na sklad, výdej ze skladu, storno doklady
 • uživatelsky definované řady jednotlivých dokladů
 • automatické účtování dokladů pomocí účetních kontací
 • možnost automatického přepočtu měrných jednotek podle typu pohybu
 • tisk dokladů v požadované grafické úpravě, včetně cizojazyčného provedení

Stav skladu

 • aktuální informace o množstevních a finančních hodnotách skladu
 • stavy souvisejících nákladů k položkám skladu
 • přehledy potřeb dalších modulů (Obchod a Výroba)
 • správa prodejních a nákupních cen – možnost vazby ceníků a organizací
 • široká nabídka evidence doplňujících údajů (ADR, Intrastat, rozměry apod.)

Inventury skladových zásob

 • generování podkladů pro skladové inventury jednotlivých skladů
 • tisk inventurních protokolů
 • generování inventurních dokladů
 • možnost uzávěrky skladu s blokováním realizace dokladů před datum skladové uzávěrky

Umístění zboží na skladě (lokace)

 • možnost uživatelské definice skladových pozic – topologie skladu
 • evidence stavu položek na jednotlivých skladových pozicích
 • možnost změny umístění položky bez nutnosti tvorby pohybových dokladů
 • historie pohybů skladové pozice

Podpora čárových kódů

 • evidence čárových kódů k položce zboží
 • generování čárového kódu typu EAN 13
 • možnost napojení snímačů čárového kódu a využití pro zadávání položek na doklad (on-line /of-line)
 • možnost tisku čárových kódů (etikety)
 • podpora EDI komunikace

Výrobní čísla / šarže

 • definice výrobního čísla s možností sledování termínů záruk a dat expirací
 • sledování stavů výrobních čísel
 • historie pohybů výrobního čísla

Související náklady

 • uživatelsky definované členění souvisejících nákladů
 • výpočet a evidence souvisejících nákladů
 • automatické odepisování při realizaci výdeje ze skladu
 • možnost automatického účtování
 • převod souvisejících nákladů při převodu mezi sklady

Cizí měny

 • možnost pořízení skladových dokladů v libovolné měně
 • automatický přepočet na CZK podle zvoleného kurzu

Externí komunikace – výstupy, controlling

 • sada připravených přehledů a funkcí (pohyb obrátkovosti skladových karet, historie pohybů, stavy jednotlivých skladů atd.)
 • vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
 • možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav
 • podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému
 • vytváření sestav a tiskových formulářů s možností jejich tisku a editace
 • export dat do MS Office (Word, Excel, TXT, html) a zaslání dokladů emailem či faxem ve zvoleném formátu
 • export EDI zpráv 
 
Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios