Výroba

Moduly Výroba informačního systému HELIOS Orange významně podporují komplexní řízení všech typů výroby. Na technickou přípravu výrobních procesů, která je schopna vytvářet a uchovávat „životopis“ výrobku, navazuje produktivní řízení a plánování efektivní výrobní činnosti. Integrované logistické a finanční moduly přímo podporují ekonomické přínosy plynoucí z nasazení tohoto systému ve výrobních společnostech.

 


Přínosy :

 • Technická příprava výroby
 • Tvorba kalkulací
 • Podpora nabídkové činnosti
 • Varianty a alternativy
 • Optimalizace zásob
 • Sledovatelnost ve výrobě
 • Podpora řízení jakosti
 • Optimalizace kapacitních zdrojů
 • Kooperace
 • Sběr dat pomocí terminálů
 • Účtování nedokončené výroby
 • Vyhodnocování zakázek
 
 

Technická příprava výroby

 • snadné pořizování kusovníků a postupů, importy dat z CAD aplikací
 • průkazné termínové změnové řízení
 • dohledání historie změn a podpora funkcí pro hromadné změny
 • podpora norem ISO
 • kopírování dokumentace z podobných výrobků

Tvorba kalkulací

 • definice kalkulačních vzorců
 • definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště
 • bilancování nákladů v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce

Podpora obchodní a nabídkové činnosti

 • integrace s modulem „oběh zboží“
 • tvorba nabídkové dokumentace
 • podpora kalkulace nákladů pro nabídkovou činnost
 • možnost simulace kapacitního a materiálového zajištění nabídek

Varianty a alternativy

 • možnost záměny materiálů jak na úrovni kusovníku, tak na kartě materiálu
 • definice náhradních operací na úrovni technologického postupu nebo pracoviště
 • zohlednění alternativ při přípravě skladových dokladů nebo v kapacitním plánování
 • různé varianty technologie výroby dané součásti
 • výběr varianty výrobku před zadáním do výroby nebo při převedení do skladu

Optimalizace zásob

 • automatické generování požadavků na nákup i na výrobu
 • optimalizace nákupu
 • blokování materiálů pro výrobu
 • porovnávání materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem na budoucí pohyby

Sledovatelnost ve výrobě

 • dohledání stavu rozpracovanosti zakázky
 • zpětné dohledání příčiny reklamace
 • sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel ve výrobě i na skladech
 • možnost sledování historie změn kusovníků a postupů na jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení
 • ocenění zásob ve výrobě i na výrobních meziskladech v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce

Podpora řízení jakosti

 • plánování a evidence kontrolních operací
 • propojení se systémem řízení jakosti Palstat

Plánování a optimalizace kapacitních zdrojů

 • budoucí i zpětné plánování vytíženosti jednotlivých zdrojů
 • kombinace režimu omezených a neomezených kapacit zdroje
 • definice plánovacích kalendářů na jednotlivé zdroje
 • grafické výstupy z kapacitního plánu Kooperace
 • definice požadavků na kooperace
 • tvorba kooperačních objednávek a evidence kooperací
 • sledování stavu zboží v kooperaci

Sběr dat pomocí terminálů

 • tisk čárových kódů v rámci výrobní dokumentace
 • používání čárových kódů k odvádění výroby nebo na skladech
 • možnost sběru dat pomocí stacionárních nebo přenosných terminálů
 • podpora vzájemné komunikace terminálu se strojem

Účtování nedokončené výroby

 • možnost automatického zaúčtování přírůstků a úbytků nedokončené výroby
 • sledování obratů nedokončené výroby za libovolné období
 • zobrazení stavu nedokončené výroby k zvolenému datu

Vyhodnocování zakázek

 • porovnání plánovaných a skutečných nákladů na výrobním příkaze nebo na zakázce
 • vyhodnocování, tvorba tiskových sestav, tabulek a výkazů
 • možnost uživatelsky jednoduchého vytváření vlastních sestav
 • podpora tvorby libovolných kontingenčních tabulek přímo v systému
 • export dat do MS Offce (Word, Excel, TXT, html)  a zaslání dokladů emailem či faxem
 
Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios