Workflow

Modul Workflow informačního systému HELIOS Orange je určen pro detailní zmapování, zrychlení a dodržování stanovených úkonů nebo postupů ve firmě prostřednictvím informačního systému. Správně nastavené Workflow povede ke zjednodušení a zrychlení jednotlivých činností ve firmě. Může odstranit schvalovací proces prostřednictvím “kolujícího papíru”, o kterém stejně nevíte, ve které kanceláří zrovna leží.

 

Workflow :

 • Charakteristicka modulu Workflow
 • Procesy workflow
 • Hlavní přednosti modulu
 

Charakteristika modulu Workflow

 • Řízení pracovních postupů a procesů ve společnosti
 • Řízení toku dokumentů ve společnosti (pošta, smlouvy, nabídky, objednávky atd.)
 • Aplikace systému řízení dle ISO 9001
 • Možnost vynucení určitého sledu činností
 • Kontrola aktuálního stavu a jednoznačná identifikace odpovědnosti
 • Možnost řešit libovolné procesy schvalování (např. schvalování objednávek, dovolených, faktur přijatých atd.)
 • Přehled o provedených činnostech jednotlivých zaměstnanců
 • Možnost upozorňování dle libovolných podmínek (faktury po splatnosti, vypršení garance/záruky)
 • Upozorňování i mimo systém, např. přes SMS nebo E-mailem včetně odkazu přímo do systému
 • Worklist – přehled uživatele s aktuálními úkoly k řešení
 • Možnost definice workflow procesů a uzlů na jednotlivé uživatele nebo na role uživatelů
 • Libovolná délka workflow procesů a libovolný počet uzlů workflow

Procesy Workflow

 • V systému Helios Orange můžete definovat workflow procesy jako jednotlivé stupně a zároveň můžete stanovit tzv. uzly.
 • Uzel je místo, kde systém čeká na rozhodnutí typu „ano - ne“, „schváleno-neschváleno“ – tedy např. na samotné zaškrtnutí „schváleno“. Definici je možné provést na jednotlivé uživatele nebo na role uživatelů. Lze stanovit libovolnou délku workflow procesů a libovolný počet uzlů. V systému jsou jasně vydefinované odpovědnosti a popsané postupy s vynucenými kroky. Tím je zabezpečen správný sled požadovaných kroků a splněna základní podmínka respektování vnitrofiremních procesů firmy.

Hlavní přednosti modulu

 • Pomocí Workflow můžete řešit libovolné postupy schvalování, např. schvalování objednávek, dovolených, faktur přijatých přijatých, zápisů z porad a podobně. Umožňuje tedy převedení „papírových“ agend na moderní technologie a jejich následné zefektivnění.
 • Vhodnou konfigurací lze stanovit a sjednotit činnosti typické pro práci obchodníků, např. vedení kontaktních jednání a jejich další vývoj (kontakt - schůzka – nabídka – analýza – dodávka – školení – fakturace - odevzdání projektu a podobně).
 • Workflow umožňuje nastavit upozorňování dle libovolných podmínek (faktury po splatnosti, vypršení garance/záruky, termín školení řidičů…). Upozorňování lze nastavit i mimosystém a to např. přes SMS nebo E-mailem i s odkazem přímo do informačního systému.
 
Agendový list si můžete stáhnout zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios