Kontakt

iXIS s.r.o.  

Kancelář a korespondenční adresa:
Lidická 2240 
252 63 Roztoky
ixis@ixis.cz
www.ixis.cz  
www.facebook.com/podporahelios.cz

HELIOS, vývoj na zakázku a jiné technické agendy:
Martin Šťastný
+ 420 605 461 375
mstastny@ixis.cz

Oblast účetnictví a mezd:
Vladimíra Sirotková              Jana Novotná
+ 420 603 283  028             +420 720 495 761
vsirotkova@ixis.cz                jnovotna@ixis.cz  

Obchod:
Martin Šťastný 
+ 420 605 461 375 
mstastny@ixis.cz

Hotline:
+ 420 730 155 144
podpora@ixis.cz

Sídlo:
V Ochozu 8
106 00 Praha 10

IČ: 26711095
DIČ: CZ26711095

Zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 88914

Bankovní spojení: 336122036/5500

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios